190311_kickoff_620x320 Alexandersoninstitutet i ett gemensamt startmöte för nytt EU-projekt - Alexandersoninstitutet - Efterfrågad utveckling

I början av veckan hölls det första mötet rörande det nystartade EU-projektet Futures by Design (FBD).

Representanter från Alexandersoninstitutet samlades tillsammans med samtliga av projektets 
fbd rgb 02 a colour4partners för att tillsammans inleda arbetet i det nya projektet med ett gemensamt startup-möte i nederländska Leeuwarden där de tillsammans gick igenom vad som skall genomföras och uppnås under projektets tid.

FBD handlar om hur vi kan få små och mellanstora företag (SME's) att enklare få tillgång till omfattande datamaterial och information. Bland projektets partners finns flera universitet och institut som forskar kring förklaringsmodeller som skulle kunna användas för att hjälpa företag och organisationer att fatta bättre beslut. 

Alexandersoninstitutet är tillsammans med Atene KOM ansvariga för kommunikationen genom projektet. Vid mötet fick alla deltagare möjlighet att förklara sin förståelse av projektet.

– Med hjälp av det här starka partnerskapet kommer vi kunna vidareutveckla vårt europeiska samarbete och skapa nya spännande kontaktytor mot universitet och högskolor, säger Ulric Bjöck, som är chef för Alexandersoninstitutet och närvarade på det inledande mötet i Leeuwarden.

Futures by Design är finansierat av Interreg North Sea Region som också medverkade vid mötet.

Bilder från mötet finns att ladda ner här.