I projektet Solreg Halland drivs två parallella spår för att stärka solenergins vidareutveckling och marknadsposition. Det ena spåret fokuserar på affärsutveckling och nya tillämpningsområden av solenergi och det andra spåret handlar om beställarkompetens och hur fler kan använda sig av solenergins möjligheter.

Nu har ett antal rapporter som tagits fram inom projektet av EifiTech och RISE släppts. Rapporterna fokuserar bland annat på förutsättningar och utveckling av solenergi inom EU och en av rapporterna fokuserar specifikt på Sverige och Halland utifrån best practice vad gäller framtida utveckling och implementering. Vidare finns fler rapporter som tittat på specifika möjliga installationer kopplat till Solenergi vid Fegen, Dermanord samt Vagabond i Varberg. 

Alla rapporter publicerade inom Solreg Halland hittar du för nedladdning under publicerat