190221_smartup_riga_620x320_2x Partnermöte i Riga inom SmartUp Accelerator - Alexandersoninstitutet - Efterfrågad utveckling

Alexandersoninstitutet är en av de svenska representanterna i projektet Smartup Accelerator och har under veckan samverkat med projektpartners i Riga. Första fasen i EU-projektet, Smart Homes, är nu avslutat och arbetet har i huvudsak handlat om att stötta smarta startup-företag i området kring hållbara innovationer, till exempel hållbara material och energieffektivisering. Nu går SmartUp Accelerator in i den andra fasen, med andra ord "den andra acceleratorn" som går under temat Smart Mobility och kommer beröra området mobilitet.

SmartUp Accelerator är ett treårigt gränsöverskridande samarbetsprojekt i samverkan med sju länder kring östersjöområdet. Projektet kommer avslutas med den tredje fasen Smart Citizen år 2020.

Projektet är ett samarbete runt Östersjön som syftar till att förbättra innovationaktörernas färdigheter för att identifiera nya idéer samt skapa och utveckla nya företag som kan bidra till att minska den miljöbelastning som konsumtion idag står för.

Läs mer om projektet Smartup Accelerator här