190221_knotworking_620x320_2x Knotworking – Problemlösning på danska - Alexandersoninstitutet - Efterfrågad utveckling

Visst är det spännande när man hittar nya sätt att lösa problem?

Ett kompetensutvecklande verktyg
På Alexandersoninstitutet har vi upparbetade metoder och modeller kring hur vi jobbar med projekt och tar oss an de utmaningar som uppstår utmed resans gång. Genom åren och alla de utvecklingsprojekt vi har varit deltaktiga i har vi stött på en hel del olika modeller och metoder.

Alla organisationer och projektpartners jobbar olika och har sina egna kulturer och verktygslådor. En av de stora behållningarna med projektsamarbeten är att dela tiden hitta nya och kreativa sätt att ta sig an utmaningar och lösa problem. Projektet Green Building A-Z är inget undantag. Inom projektet anordnas nätverksträffar, workshops, seminarier och deltagarna förses med kompetensutvecklande verktyg. 

Knotworking – en samarbetsmetod
En av projektets partners är Proffessionshøjskolen UCN i Ålborg i Danmark. De arbetar med ett kompetensbaserat verktyg som kallas "knotworking". Knotworking är en samarbetsmetod där en grupp inom en bransch eller organisation möts för att lösa problem på ett konstruktivt sätt tillsammans.

"Knotworka" i egna projekt
På danska är knut en synonym till ett problem och processen kring knotworking går ut på att deltagarna bildar en "knut" – en knut som man vill lösa. Genom en workshop får deltagarana praktisk erfarenhet av vad "knotworking" handlar om och va de bör ägna särskilt uppmärksamhet åt för att inte missa möjligheterna att lära sig något nytt. Målet är att deltagarna, på sikt, självständigt skall lyckas "knotworka" och praktiskt tillämpa metoden i egna projekt och introducera knotworking i nya branscher.

Processen är uppdelad i fyra steg:

  1. Deltagarna sätter upp regler för samarbetet samt vilka verktyg och arbetsmetoder som ska användas under workshopen. Syftet är att sätta ett ramverk för workshopen.
  2. Planeringen av workshopen enligt det överenskomna ramverket. Syftet är att få alla praktiska deltaljer på plats innan workshopen startar. 
  3. Knuten bearbetas i en workshop. Deltagarna får möjlighet att komma med input såväl som att beräkna, modellera och visualisera lösningar till problemet. 
  4. Resultatet av deltagarnas input.

För projektet Green Building A-Z, som bland annat riktar sig mot byggbranschen, har metoden visat sig vara effektiv då den är applicerbar på många områden i olika brancher. I ett byggprojekt finns många aktörer och intressenter och för att möta byggherrens önskemål och behov är det viktigt att alla arbetar för en gemensam förståelse för dessa önskemål och behov. Knotworking är alltså en process där aktörer involveras och möts utifrån där problem uppstår och som behöver lösas för att komma vidare i arbetet. 

Mer om Knotworking
Tycker du att det låter intressant och vill fördjupa dig i Knotworking så rekommenderar vi de två nedansteående länkarna:

Towards the Use of Knotworking for Increasing Innovation in Construction Projects

Facilitation of Interorganizational Teams: An Exploratory Literature Review