Taste of wow!

Inom projektet Innomatch har Alexandersoninstitutet tillsammans med We Are Laja och Campus & Co. arbetat fram en metod för att på ett samskapande och prototypbaserat arbetssätt få dig och ditt team att våga testa nytt tillsammans. Metoden syftar till att lära genom att göra samt reflektera och dokumentera under arbetets gång. Utgångspunkten är att det inte finns några rätt eller fel svar utan att skapa insikter och nya idéer genom öppna och nyfikna frågor.

Metoden riktar sig främst till studenter som tillsammans med organisationer inom näringslivet eller andra sektorer vill leda ett innovationssamarbete och utforska en frågeställning genom att skapa evenemang där kunden säger wow! Metoden tar inte upp förståelse för hur ett evenemang skapas och vi förutsätter därför att ni har den kompetensen eller skaffar den på annat sätt.

Föreställ er att innovationer är ett resultat av relationer och att de bästa förutsättningarna skapas när alla i teamet känner sig trygga och känner tilltro inför sin egen och andras kompetens och kunskap. Vi tror på den föreställningen och vi tror att om vi lyckas uppnå äkta relationer i teamet, mellan intressenter och lär känna besökaren så kan vi nå ett event där kunden/besökaren säger wow! Det är dessutom väldigt kul att skapa tillsammans. Och smart. Framtiden vet vi skapas i ett Vi. Lycka till!

Metoden är uppdelad i två handböcker, en metod och ett handledarematerial. Exemplen är baserade på We Are Lajas erfarenheter från utvecklandet av Farmers Market samt Campus & Co:s erfarenheter från utvecklandet av Social Food Club inom ramen för Innomatch.

Ladda hem Taste of wow – Guidebook

Ladda hem Taste of wow – Metodbok

logotyper innomatch