Alexandersoninstitutet driver tillsammans med Energi- och MiljöCentrum en treårig satsning för att främja solenergins utveckling i Halland med omnejd. Satsningen går under namnet SolReg Halland.

I projektet drivs två parallella spår för att stärka solenergins vidareutveckling och marknadsposition. Dels är det fokus på affärsutveckling och nya tillämpningsområden av solenergi, dels är det fokus på beställarkompetens och hur fler kan använda sig av solenergins möjligheter.

Hittills har projektet bland annat resulterat i tre studier kring solenergimarknaden, de tre rapporterna finns publicerade för nedladdning.