Den 11 december beviljades tolv nya EU-projekt inom North Sea Region Programme, varav ett är Futures By Design (FBD) med de nederländska Provinse Fryslâns som projektägare.

Alexandersoninstitutet kommer representera Sverige i projektet och kommer huvudsakligen arbeta med projektets kommunikationsansvar. I projektet ingår totalt fem länder: Storbritannien (Cambridgeshire), Belgien (Antwerpen), Nederländerna (Groningen), Tyskland (Osterholz) och Sverige (Halland) med totalt 11 projektpartners, där Alexandersoninstitutet utgör en av dem. 

Stötta små- och medelstora företag

Futures By Design har utformats för att stötta och öka produktiviteten hos små- och medelstora företag i regioner med lägre ekonomisk framgång. Företagen begränsas och utmanas idag genom bristande tillgång till data. 

I projektet kommer en "virtuell hub" arbetas fram, en så kallad Horizon-scanning and Knowledge Transfer (HSKT), som förenar sex existerande hubbar i varje region med syftet att stödja hållbar tillväxt genom innovation och produktivitet. Ambitionen är att nå 200 företag och få dem att utvecklas genom ökad produktivitet och bli utrustade för den digitala tidsåldern. Det kommer resultera i ökad och stärkt innovationskapacitet i regionerna samt säkerställd hållbarhet för samtliga HSKT-hubbar.

Alexandersoninstitutet kommer i FBD att ingå i samarbetet med små och medelstora företag och samverka tillsammans med varje partnerregion med syftet att göra dem mer datadrivna och mer mottagliga för att utvecklas innovationsmässigt.

 

Projektperiod: Tre år
Startar: Januari 2019
Avslutas: Januari 2021
Total budget för projektet: 44 MSEK
Budget för Alexandersoninstitutet: 6.5 MSEK (666.250 €)