gbz_620x320 Vi söker flera konsulter för uppdrag inom Green Building A–Z - Alexandersoninstitutet - Efterfrågad utveckling

Just nu söker vi konsulter till flera uppdrag inom projektet Green Building A–Z. Projektet syftar till att öka kompetensen för hållbart byggande i byggprocessens hela värdekedja. Projektets partnerskap består av företag, universitet och offentliga institutioner i Sverige, Danmark och Norge.

 

Målet med projektet är att:

  • Skapa ökad beställarkapacitet för hållbart byggande.
  • Skapa ökad kunskap och medventenhet om Life Cycle Analysis (LCA) och Life Cycle Cost (LCC) i byggprocessen.
  • Utbyte av skandinavisk best practice för hållbart byggande.

Vi söker nu konsulter till följande uppdrag: 

Framtagande och genomförande av workshops om hållbara renoveringar för offentlig verksamhet

Framtagande och genomförande av workshops om hållbara material vid nybyggnation och renoveringar för offentlig verksamhet

Framtagande och genomförande av workshops om hur vi blir bättre beställare av hållbar byggnation

Praktisk studie om att öka beställarkompetensen vid byggnation av skolor/förskolor

Inkomna frågor och svar

Svar på eventuella inkomna frågor hittar ni under respektive uppdrag.