180919_Erika_Aberg_620x320 Byggnadsvård och den legitima miljörörelsen - Alexandersoninstitutet - Efterfrågad utveckling

Idag samlades yrkesverksamma och lyssnade till Erika Åbergs föreläsning "Att vårda och återbruka" som handlade om byggnadsvård, hållbarhet och återbruk. Föreläsningen gavs inom Interreg ÖKS-projektet Green Building A-Z .

Bland deltagarna på föreläsningen var bland andra EMC: Energi- och Miljöcentrum och Varbergs Fastighets AB. Erika Åberg är känd från SVT:s serie ”Det sitter i väggarna” och hennes intresse för byggnadsvård kommer från lika stora delar frustration som passion. Frustration över hårdhänta renoveringar och besinningslösa rivningar. Passion för de gamla husen som är fulla av smarta konstruktioner, miljömedvetna material och inspirerande formgivning.

ATT BEVARA HISTORIEN - EN HJÄRTEFRÅGA

Erika menar i sin föreläsning att det finns en majoritet som tycker att det är viktigt att bevara de kulturhistoriska karaktärsdragen i olika byggnader. Hon ifrågasätter även byggindistrins långa väg gällande hållbarhet:

– Vi försöker aktivt arbeta för ett hållbarare samhälle på olika vis, dels genom minskad plastproduktion. Dock använder byggindustrin plast i som exempelvis finns i dagens PVC-fönster, exemplifierar hon.

INSPIRERAS AV KULTURMILJÖ HALLAND

Erika har aktivt arbetat med byggnadsvård och hållbarhet under sin karriär, där hon bland annat arbetet som kyrk- och industriantikvarie. Som projektledare för Byggnadsvård & Sysselsättning (2010) var hon verksam i arbetet med att restaurera hembygdsgårdar. Projektet var i samverkan med Länsmuseet i Gävleborg och Gästrike-Hälsinge hembygdsförbund, Arbetsförmedlingen och BYN Gävleborg (Byggindustrins yrkesnämnd).

– Under projektets gång fick jag inspiration från Kulturmiljö Halland (som är en del av Hallands kulturhistoriska museum).

 

greenbuilding logo