060918_Smartup_logo_620x320 Ansökan till SmartUp Accelerator: 2018 Smart Homes är öppen - Alexandersoninstitutet - Efterfrågad utveckling

Arbetar du med en produkt eller en tjänst som främjar och/eller möjliggör ett hållbarare sätt att leva och bo på? Då är tävlingen inom SmartUp Accelerator någonting för dig, där du med din idé kan få upp till €10 000.

KORT OM PROJEKTET

Projektet SmartUp Accelerator riktar dig mot innovationssystemet inom ekologisk hållbarhet, såväl aktörer som användare. Projektet är ett samarbete runt Östersjön som syftar till att förbättra innovationsaktörernas fördigheter för att identifiera nya slarpa idéer samt skapa och utveckla nya företag som kan bidra till att minska den miljöbelastning som konsumtion idag står för.

VILL DU VARA MED I TÄVLINGEN?

För att vara med och tävla behöver du fylla i en ansökan. På projektsidan hittar du mer information om vad som gäller för tävlingen samt hur du går tillväga. Sista dag för ansökan är 15 september.

Lycka till!

smartup_accelerator_animation_NEW Ansökan till SmartUp Accelerator: 2018 Smart Homes är öppen - Alexandersoninstitutet - Efterfrågad utveckling

IBSR logo EUflag 500px