180618_KOBRA_620x320 Avslutande konferensdagar för EU-projektet KOBRA - Alexandersoninstitutet - Efterfrågad utveckling

Under förra veckan avslutades det treåriga EU-projektet KOBRA (KompetensBaserad Regional Analys) som är ett Interreg-projekt mellan 24 partners i Danmark, Norge och Sverige.

Kompetensförsörjning är en stor och gemensam utmaning, genom samarbete och utbyte av kunskap över gränserna kan vi bättre möta framtidens kunskapsbehov. Under projektets gång har KOBRA testat och utvecklat olika utbildningskoncept för att öka tillgängligheten, flexibiliteten och kostnadseffektiviteten i behovsbaserad utbildning. Varje svensk partner har planerat och levererat minst en insats baserat på behov hos företagen för att sedan tillgängliggöra dem till andra partners – regionalt och länderna emellan.

Filmen sammanfattar dagarna i danska Kibaek där projektet avslutades. Medverkar gör även Eva Hjälmered, som är utvecklingsledare på Alexandersoninstitutet.

 

Den animerade filmen sammanfattar KOBRA's huvudsakliga arbetsområden:

 

KOBRA-logotyp-webb-sv Avslutande konferensdagar för EU-projektet KOBRA - Alexandersoninstitutet - Efterfrågad utveckling interreg_oks Avslutande konferensdagar för EU-projektet KOBRA - Alexandersoninstitutet - Efterfrågad utveckling