180309_JobbskuggaKOBRA_620x320_2x Jobbskuggning inom projektet KOBRA - Alexandersoninstitutet - Efterfrågad utveckling

Kompetensförsörjning är en stor och gemensam utmaning, oavsett kommun och land. Genom ett gott samarbete och ett gränsöverskridande kunskapsutbyte har vi goda förutsättningar att möta framtidens kompetensbehov. 

Idag har Hege Benedicte Fossum och Inger Tjersland från Larviks kommun samt Ann-Katrine Holst från Borås stad besökt oss för att jobbskugga vår utvecklingsledare Eva Hjälmered. Jobbskuggningen sker inom projektet KOBRA, där Alexandersoninstitutet verkar. Dagen började med att Ulric Björck (chef för Centrum för Livslångt lärande) välkomnade dagens deltagare på Campus Varbergs årliga inspirationsdag, där kollegor möttes för att tillsammans inspireras och höra arbetsgivares syn på dagens kompetensbehov i regionen. Dessutom deltog studenter som fick möjligheten att berätta hur det är att vara student på Campus Varberg samt hur framtidsvisionerna ser ut efter deras examen. 

 

 

Aktiviteten finansieras med stöd av Interreg ÖKS genom projektet KOBRA vid Alexandersoninstitutet.