Torsdagen den 22 mars bjuder Alexandersoninstitutet, Hållbar Utveckling Väst och Interregprojeket Green Building A-Z bjuder in till en spännande eftermiddag i Göteborg om energieffektivitet och hållbart byggande.

Projektet Green Building A-Z är ett samarbete som ska bidra till nya verktyg, metoder och kompetensutveckling. För att kunna minska klimatutsläppen från byggnationer och fastigheter och ge ett hållbart byggande i framtiden.

Läs mer om eventet "Hur skapar vi fler hållbara byggnader"