180214_Horizon2020_620x320_2x Alexandersoninstitutet på anställningsworkshop inom Horizon 2020  - Alexandersoninstitutet - Efterfrågad utveckling

Alexandersoninstitutet har under veckan varit på besök hos Vinnova i Stockholm för att närvara på en anställningsworkshop inom EU-projektet Horizon 2020 som är EU:s ramprogram för forskning och innovation. För att stärka kompetensen inom konkurrenskraftiga ansökningar varvades gruppövningar tillsammans med föreläsningar inom området.

Tack vare ett tätt samarbete med forskare från hela världen inom Horizon 2020 kan internationellt samarbete inom forskning och inovation bedrivas gränsöverskridande. Läs mer om Horizon 2020 här.