Projektet SmartUp Accelerator är ett samarbete runt Östersjön som syftar till att förbättra innovationsaktörernas färdigheter för att identifiera nya skarpa idéer samt skapa och utveckla nya företag som kan bidra till att minska den miljöbelastning som konsumtion idag står för.

Tillsammans med bland andra Innovatum, Johanneberg Science Park, European Institute of Technology and Innovation och University of Latvia kommer Alexandersoninstitutet att utveckla modeller på strategisk och operativ nivå för nätverk och kulturella samarbeten för att få till stånd långsiktiga partnerskap med relevanta organisationer och intressenter för att stärka kunskap och medvetenhet om konsumenternas cleantech inom innovation och investering. Vidare kommer projektet att ta fram utbildningsprogram för små och medelstora företag samt nystartade företag.

Läs mer om projektet SmartUp Accelerator