Solcellspark i gryningsljus med ett vinkraftsverk i bakgrunden

Den 14 november arrangerar vi tillsammans med EMC – Energi- och miljöcentrum ett seminarium om solenergins förutsättningar och utvecklingspotential i Halland.

Seminariet genomförs som en del av projektet SolReg och berör frågor kring solenergins utveckling och hur ser det ut i nuläget, vilka utmaningar upplevs hos beställare och leverantörer, hur kan vi genom  SolReg främja solenergins utveckling?

Under förmiddagen kommer vi bland annat beröra nedanstående områden, som är en del i den treåriga projektsatsningen:

  • Studier av affärsmodeller och målgrupper inom solenergibranschen.
  • Affärsmodeller och pilottester.
  • Pågående acceptansstudie.

Läs mer om seminariet och hur du anmäler dig

Läs mer om projektet SolReg