20160601_620x320 Finansiering säkrad för treårig solenergisatsning - Alexandersoninstitutet - Efterfrågad utveckling

Alexandersoninstitutet säkrade i veckan finansiering för en treårig storsatsning på att främja solenergins utveckling i Halland med omnejd. Satsningen går under namnet SolReg Halland.

 

I projektet skall det drivas två parallella spår för att stärka solenergins vidare utveckling och marknadsposition. Dels blir det fokus på affärsutveckling och nya tillämpningsområden av solenergi. Dels blir det fokus på beställarkompetens och hur fler kan använda sig av solenergins möjligheter. SolReg Halland genomförs som ett samarbete mellan Alexandersoninstitutet samt Energi- och miljöcentrum.

Halland har sedan tidigare flera starka tillväxtbolag inom solenergibranschen. Med SolReg Halland ges branschen ett forum för att tillsammans med andra aktörer utveckla nya erbjudanden samt arbeta för en stärkt marknadsmognad. För kunder och beställare blir SolReg Halland ett viktigt forum för informationsinhämtning och kompetenshöjning kring solenergis möjligheter. En viktig tillgång när globala initiativ såsom Agenda 2030 och det globala klimatavtalet skall genomföras på lokal och regional nivå.

SolReg Halland finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfondens stödprogram för Västsverige. Region Halland samt Energimyndigheten medfinansierar projektet. Projektet startar den 1 januari 2017 och pågår i tre år. Den totala projektbudgeten är på ca 3,2 miljoner SEK.