Tillsammans med, bland andra, det norska universitetet i Agder och danska Aalborg kommun kommer Alexandersoninstitutet de kommande tre åren att delta i projektet Green Building A–Z.

Projektet arbetar med kapacitetsutveckling för hållbart byggande där kompetenslyft i hela värdekedjan skapas med utgångspunkt i skandinavisk best practice. Alexandersoninstitutet fokuserar i projektet på att facilitera samarbeten som skall leda till att byggprocessen i sin helhet blir mer hållbar. Vi kommer i projektet också att arbeta med kompetensinsatser kring livscykelkostnaden (LCC) och livscykelanalysen (LCA).

Läs mer om projektet Green Building A–Z