20160601_620x320 Alexandersoninstitutet beviljas treårigt hållbarhetsprojekt - Alexandersoninstitutet - Efterfrågad utveckling

Den politiska styrkommittéen i Interreg-programmet Öresund-Kattegatt-Skagerrak beviljade den 31 maj medel till det treåriga hållbarhetsprojektet Green Building A-Z där beställarkompetens, dialog och partnering för hållbart byggande står i fokus.

Projektet startar den 1 september 2016 och pågår sedan i tre år. Den totala projektbudgeten är 2 027 871 Euro, varav hälften är EU-medel och hälften finansieras av organisationerna i partnerskapet.