151221_620x320_MAPP App för validering av informellt lärande - Alexandersoninstitutet - Efterfrågad utveckling

Genom EU-projektet M_APP är nu Alexandersoninstitutet med och lanserar appen M_APP – Mobile Learning. Appen vänder sig i första hand till studenter som gör utlandspraktik eller utlandsstudier men vem som helst som vill dokumentera sitt informella lärande vid utlandsvistelser kan använda den.

Mobilappen fungerar som en resedagbok där användaren kan registrera sin upplevelse såväl i arbete och studier som privat. Informationen länkas till EU:s så kallade nyckelkompetenser "Lära och lära" och "Sociala och medborgerliga kompetenser" genom listor som förprogrammerats i appen. När aktiviteterna registrerats loggar användaren in på den tillhörande webbsidan där hen kan fördjupa sina reflektioner och be en extern person att validera sina nya kunskaper. När utvärderaren är färdig skickas ett certifikat till användaren som kan lägga denna i sin portfolio och använda vid framtida jobbsök.

Mer information om projektet hittar du på: mapp-project.eu/

Ladda ner projektets fjärde nyhetsbrev här.

Appen hittar du nedan:

Appen för iOS

Appen för Android

Webbappen (webbsidan där valideringen sker)