150609_620x320 Trender och tjänster inom E-handel - Alexandersoninstitutet - Efterfrågad utveckling

Alexandersoninstitutet genom nätverket COMMIT i samarbete med Connect Väst välkomnade grundaren och VD:n för Jetshop, Christian Zanders som föreläsare på dagens frukostmöte. Han guidade publiken genom globala e-handelstrender, kring konsumentbeteenden på nätet och gav tips på hur man som e-handelsföretag kan marknadsföra och konvertera besökare till återkommande köpare. En fråga han försökte besvara var vad det är som gör de mest framstående företagen framgångsrika?

E-handel växer starkt och man siar om att det kommer att fortsätta öka de kommande åren med närmare 20 %. Man siar i samma veva att den fysiska butiken inte kommer att dö, vilket många befarat, utan kommer att finnas kvar som mötesplats men i nya former. En trend kopplat till detta är att butikssäljare i fysiska butiksmiljöer går ifrån att bara att ta betalt i en kassa till att vara ute på golvet och agera expert. Säljaren skall lotsa kunden rätt och sedan erbjuda köp genom mobiltjänster. Betaldiskar tas bort och kunden lotsas till köp på annat sätt.

Något som också kommer mer och mer är automatiserade tjänster för både marknadsföring av e-handelserbjudanden men även konvertering, det vill säga att få intressenter att ta steget från att kika till att genomföra ett köp. Om exempelvis en intresserad potentiell kund skapat en varukorg utan av avsluta och trycka på köp kan företagets automatisering skicka ut specialerbjudanden och påminnelser till kunden för att skapa förutsättning för att faktiskt få igenom köpet.

Andra trender inom e-handel är så kallade marknadsplatser där många företag säljer på samma plattform, t ex Amazon. Man ser också en ökad personalisering mot kund, där varje enskild individ får skräddarsydda erbjudanden som svarar upp på deras behov för tillfället. En tredje trend är den kollaborativa ekonomin, eller ”the sharing economy” som är explosionsartat i USA. Exempel på framgångssagor inom detta område är airbnb som inte äger ett enda hotellrum men ändå drar in pengar på boende, eller uber, en taxikedja som inte äger några bilar.

När det gäller ett generellt råd på vägen uppmanar Christian att man skall se över sina ”cost of sales”, närmare bestämt de kostader som är förknippade med inköp, rekrytering, transaktionsavgifter etc. Kontrollerar man ”Cost of sales” kan man investera mer i något som fler bör satsa på, vilket är marknadsföring. Idag lägger man största investeringen i teknik, därefter Design och sist Marknadsföring. Christans råd är att vända på detta och istället prioritera att synas i rätt kanaler och exponera erbjudanden till kund.

Sist pratar Christian om ”The internet of things”, en utveckling som kommer att komma starkt de kommande decennierna. Våra saker kommer att interagera med varandra och vi konsumenter behöver inte vara inblandade. Det kan exempelvis handla om att mat levereras då den börjar ta slut i din kyl, eller att bilen bokar in service då det behövs. Hur sofistikerat detta kommer att vara, och hur integrerat det blir i våra vardagsliv återstår att se, men det pågår redan massor av prototyper och projekt inom området i flera branscher globalt.