Workshop om Alexandersoninstitutets framtid

Den 22 maj arrangerade vi en workshop för att tillsammans med ett sextiotal inbjudna gäster blicka framåt och få inspiration och idéer till Alexandersoninstitutets och Campus Varbergs framtida utveckling.

Under processledning av CRED fick personal och inbjudna tillsammans utrymme att diskutera utvecklings- och innovationsarbete i Varberg ur ett större perspektiv. Deltagarna fick också möjlighet att i grupper måla/skriva och skapa sina visionsbilder av Alexandersoninstitutets och Campus Varbergs framtida verksamhet.

Det var en givande och inspirerande dag med många kreativa idéer och spännande möten och förhoppningsvis startskottet för en spännande utvecklingsresa för Alexandersoninstitutet.

– Vi känner oss tacksamma och glada för det engagemang deltagarna visade. Nu har vi många idéer att ta med oss in i framtiden, säger Ulric Björck, chef vid Alexandersoninstitutet och Campus Varberg.