Timbanken är ett affärsutvecklingsstöd som ger minst 1200 entreprenörer i Halland möjlighet till hjälp med att få sitt företag att utvecklas och växa. I och med det nya året finns fem nya konsulttimmar att söka för dig som företag i timbanken.se.

Konsulterna kan hjälpa till med flertalet områden, strategisk planering, hemsidan, kommunikation, sälj, export, juridik, mönsterskydd o.s.v.

För att ansöka om konsulttimmar, gå in på timbanken.se och anmäl dig. Du kan också gå via ditt närmaste näringslivkontor för en personlig kontakt och möjlighet att diskutera just ditt företags behov.