klimatledning_som_betalar_sig_620 Klimatledning som betalar sig - Alexandersoninstitutet - Efterfrågad utveckling

Hur kan Halländska SMEs bli en del av lösningen på klimatutmaningarna och vari ligger vinsterna för företagen i att mäta och sänka utsläpp av CO2? Dessa frågeställningar låg till grund för webinariet ”CO2 mätning som betalar sig” som i regi av Alexandersoninstitutet samt Energi- och Miljöcentrum (EMC) gick av stapeln den 3 mars.

 

I Alexandersoninstitutets lokaler på Campus Varberg samlades tiotalet deltagare för att över videolänk från Norge lyssna till Per Otto Larsen från företaget CO2focus i Oslo som är en ledande aktör i norden på området klimatledning.

Med exempel från Norge berättade Per-Otto om de framgångar och ekonomiska fördelar som det kan ge att årligen mäta företagets CO2-utsläpp. Det gavs också en introduktion till den internationella CO2-beräknings standarden GHG-protocol, hur denna metod kan användas och hur data bäst samlas in för årliga rapporter.

I Norge har företagsnätverket Klimapartner med stor framgång sedan 2008 sammanställt företags årliga C02 utsläpp samt åtgärder för att minska utsläppen. Under de tre första åren av detta projekt sänktes utsläppen bland deltagande företag med i genomsnitt hela 33%.

Denna minskning har medfört sänkta kostnader och ökade vinster för flera av de deltagande företagen. Dessutom bidrar det ökade klimatengagemanget till att stärka företagets anseende och i takt med kunders ökade krav på klimatvänliga produkter kan detta ge företaget stora fördelar och möjligheter.

I nästa steg satsar vi på Alexandersoninstitutet i samverkan med EMC på att undersöka intresset för att göra en liknande resa i Halland och stimulera en ökad tillämpning av koldioxidkartläggning i Halländska företag och kommuner. Första steget på denna resa är att undersöka hur intresset bland EMCs medlemsföretag ser ut för att genomföra denna typ av årliga koldioxidkartläggningar. Denna undersökning genomförs under mars månad.

klimatledning som betalar sig logostrip