141127_620x320 Hur möter vi cykelturisten? - Alexandersoninstitutet - Efterfrågad utveckling

Alexandersoninstitutet stöttar Kungsbacka kommuns arbete med att inspirera företag längs den kommande Kattegattleden att möta cykelturisten. Detta genom en workshop där representanter från näringslivkontoret och turismkontoret i Kungsbacka mötte företag som var nyfikna på möjligheter med att docka an till upplevelseleden och de potential som kan uppstå där.

 

Kattegattleden ska bli Sveriges längsta turistcykelled och kommer att sträcka sig cirka 35 mil längs havet mellan Helsingborg och Göteborg. Leden går genom tre regioner och tio kommuner. Ambitionen från Region Hallands sida är att kunna inviga Kattegattleden som en nästintill bilfri och havsnära cykelled som är fylld av upplevelser inför säsongen 2015.

För att Kattegattleden ska kunna ses som en attraktiv cykelled behövs restauranger, caféer, gallerier, museer, boendeanläggningar och goda shoppingmöjligheter. Företagen i Kungsbacka fick nu chansen att brainstorma kring vad de skulle kunna göra framöver, baserat på deras ordinarie verksamheter, men även nya utvecklingsidéer.

Mikael Kouchy, expert på cykelturism, inledde workshopen med att prata om typiska drag för cykelturisten och inspiration kring cykelupplevelser. Sedan tog Fanny Bergström Buller från ED Sweden över och guidade deltagarna igenom en kreativ workshop. Utgångspunkten var att skapa gemensamma idéer för att kunna bemöta cykelturistens behov, och att påbörja samarbeten och knyta kontakter redan idag.

Aktiviteten finansieras av projektet Efterfrågad utveckling vid Alexandersoninstitutet genom medel från den Europeiska regionala utvecklingsfonden.