141126_620x320 E-boklansering – så bygger vi broar mellan studenter och arbetsliv - Alexandersoninstitutet - Efterfrågad utveckling

Alexandersoninstitutet och Coompanion har under tre år samarbetat tillsammans med svenska och danska partners för att skapa Skandinavisk Innovationskultur genom projektet SKANINNO.

Huvudmålet för projektet var att utveckla studerandes kompetenser och bygga broar mellan studeranden och företag i regionen. Vi har skapat Mentorprogram, Innovationssamarbeten och vidareutvecklat Studentväxthus tillsammans.

Men vad betyder innovationssamarbeten egentligen och hur har vi gått tillväga för att uppnå nya samarbeten mellan studenter och företag i praktiken? För att kunna sprida de erfarenheter och goda exempel som vuxit fram tack vare SKANINNO utformade alla partners tillsammans en digital inspirationsbok – ett annorlunda och roligt sätt att visualisera vad som har hänt i ett KASK-projekt. Ta gärna del av resultaten och bläddra igenom e-boken eller ladda hem den som pdf

Alexandersoninstitutet arbetar kontinuerligt tillsammans med Campus Varberg för att fortsätta utveckla rollen som mäklare mellan arbetsliv och studerande. Genom att vi slussar nya kompetenser ut i vårt samhälle kan vi bidra till ett hållbart kunskapssamhälle.