Det finns en stark tro i forskarvärlden att nyckeln till framgång i de klimat- och miljöutmaningar vi står inför kommer att vara nya tekniska innovationer. Med den erfarenhet jag själv har som innovatör och som rådgivare till andra innovatörer, vet jag hur mycket stöd en innovation på ett tidigt stadium kan behöva för att lyfta. Därför är det mycket viktigt att vi kan identifiera, fånga upp, stödja och förädla sådana innovationer. Här tror jag att den kompetens och den initiativkraft som finns genom EMC på Alexandersoninstitutet kan komma att spela en viktig roll, säger Linda Olofsson, Innovationsrådgivare och projektledare på Göteborgs universitet.