Det helt övergripande målet för Region Hallands arbete är att förena företagens tillväxt och utveckling med regional tillväxt och utveckling. Ett framgångsrikt samarbete mellan utbildning, forskning och företag är grundläggande för detta. Det skapar förutsättningar för att öka företagens kunskap och stärker deras konkurrensmöjligheter på en allt mer global och kunskapskrävande marknad.

Campus Varberg har under sina första år gett ett starkt tillskott av utbildning och ny kunskap. Det har man i ett nära samarbete med företag och nätverk av företag.

Tillkomsten av Alexandersoninstitutet känns därför som en både naturlig och nödvändig utveckling. Vi får en behovsstyrd forsknings- och utvecklingsmiljö, kopplad till Campus och i nära samarbete med företagen och andra närliggande högskolor. Detta kommer att bidra tydligt och framgångsrikt inte bara till Varbergs utan hela regionens utveckling och tillväxt, säger Nils Danred, chef för Halländsk tillväxt inom Region Halland.