– Alexandersoninstitutet är ett unikt nätverksbaserat samarbete där näringslivet erbjuds efterfrågad utveckling. Vårt, redan tidigare goda samarbete med Campus Varberg förstärks ytterligare genom Alexandersoninstitutet. Institutets tillkomst innebär en klar förstärkning för näringslivet i såväl Varberg som i övrigt och kommer säkert att göra fler företag intresserade av att välja Varberg som etableringsort, säger Lars Gunnar Berndtson, näringslivschef på Marknad Varberg AB.