Ove Jobring, forskare från Göteborgs universitet, leder på uppdrag från Alexandersoninstitutet en grupp entreprenörer med syftet att utveckla affärer och nätverk genom sociala medier. Gruppen kallar sig BUZZ och är en processledd communitydär medverkande entreprenörer tillsammans hittar former för att utveckla sina affärer på webben. Alexandersoninstitutet har för avsikt att starta ytterligare en grupp under 2010 – detta med andra frågor och teman. Viktigt är att gruppens medlemmar har en gemensam frågeställning/intresseområde, det kan vara alltifrån hur lagstiftningen inverkar på en viss yrkesgrupp och deras handlingsutrymme i arbetet till önskan om kompetensutveckling inom ett visst område. Hur upplägget i det andra processledda systemet 2010 blir återstår att se då det utgår helt från deltagarnas specifika behov.

BUZZ program för affärsutveckling via sociala medierProgrammet består av tre moduler: Förberedelse, Mikroprojekt och Uppföljning. Omfattningen av varje modul beslutas av gruppen och beror bland på deltagarnas förkunskaper. Likaså tiden för programmet beslutas i samråd med deltagarna.

Modul 1: FÖRBEREDELSE

I den första modullen skall deltagarna utforma en handlingsplan utifrån följande frågeställningar:

Vad finns för det sociala media?Hur används det?Hur kan jag använda det för min affärsverksamhet?

Modul 2 GENOMFÖRANDE – EGET MIKROPROJEKT

Modulen innebär att varje företag genomför ett mikroprojekt inom ett bestämt media. Under genomförandet sker diskussioner och erfarenhetsutbyte genom sociala medier eller genom fysiska möten.

 Modul 3 UPPFÖLJNING – EVENTUELL FORTSÄTTNING

Avslutningen kan även ske på lite olika sätt beroende på ambition och intresse – från att gruppen avslutas till att vi skapar internationella grupper som ger ökat erfarenhetsutbyte och möjlighet för fortsatt affärsutveckling. Tidigare grupper BUZZ programmet genomförs just nu med cirka 5 företag. Förkunskapen har varit hög och den inledande modulen därför begränsad. Företagens mikroprojekt handlar om att skapa grupper och där presentera och diskutera affärskoncept inom LinkedIn, att genom en serie filmer på Youtube skapar intresse för en tjänst, att anordna en tävling i Facebook för att skapa uppmärksamhet kring sina produkter och att annonsera kommande konferenser i så många media som möjligt för att skapa deltagare till konferensen. Programmet avslutas i juni.

Vill du veta mer?Kontakta Ove Jobring på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.