Torsdagen den 23 april tog strukturfondspartnerskapet beslut om att bevilja institutet medel ur EUs regionala utvecklingsfond.Det övergripande;målet med den regionala utvecklingsfonden är att skapa hållbar tillväxt genom fler och växande företag som bidrar till nya jobb samt en hållbar stadsutveckling.

Partnerskapet, vilket har som huvuduppgift att prioritera mellan ansökningar om projektstöd för EUs strukturfondsprogram, anser att Alexandersoninstitutet är en viktig del av den regionala utvecklingen i Västsverige och har därför beslutat om att bidra till att stärka dess verksamhet

Alexandersoninstitutet beviljas medel över tre år för att utveckla sin verksamhet och kommer på så sätt att bidra till att ytterligare stärka innovationskraften i Hallands län.