Den 7-8 december ägde ett styrgruppsmöte inom projektet SkanKomp (Skandinaviskt Kompetensutvecklingsnätverk) rum på Campus Varberg. Representanter från Norge, Danmark och Sverige diskuterade hur projektets primära syfte, samarbetet för bättre dialog mellan näringsliv och utbildning, skall fortskrida. Deltog gjorde även representanter från Kattegatt-Skagerack-sekretariatet. Projektet har hittills löpt över sex månader och fortsätter fram till augusti 2013.