Vi på Alexandersoninstitutet blickar tillbaka på ett fantastiskt verksamhetsår 2010 och vill tacka alla våra partners för ett fantastiskt samarbete. Nu går vi på julledighet men är åter på plats igen med nya krafter i början av januari nästa år. Med hopp om fortsatta och nya samarbeten och projekt 2011!

God jul och gott nytt år önskar vi på Alexandersoninstitutet