Per Hansson från Energikontor Sydost är nationalekonom med stort miljöengagemang som har arbetat mycket med hållbart resande och Mobility Management.

Den 27 januari kommer Per till Varberg och Energi- och miljöcentrum (EMC) för att berätta om sina erfarenheter och tankar om framtidens förväntningar och möjligheter. Han menar bland annat att personalens resor är något som företag inom en snar framtid kommer att få ta ett större ansvar för. Att förankra exempelvis en ny transportstrategi hos personalen kräver engagemang och är i många fall en fråga om attityd- och beteendepåverkan.

I sitt föredrag kommer Per presentera konkreta exempel, inspirera och lyfta fram vinsterna med ett aktivt klimatarbete.