Vi vill tacka för alla bidrag beträffande den undersökning som utfördes i projektet C-E.N.T.E.R. under 2010. Resultatet ger en god översyn av attityden gällande hur spridning av projektresultat finansierade av EU sprids.

Bland de svarande finns två kategorier – dels de förvaltande myndigheterna av EU-medel och dels utövare i faktiska projekt. Man kan i svaren bland annat utläsa vilja verktyg som anses fungera bäst och sämst för resultatspridning samt inom vilka områden man ser störst behov av att förändra strukturerna.