I den europeiska tidningen Focus Europe kan man läsa om EU-projekt i hela Europa samt om evenemang, artiklar och andra EU-relaterade frågor. Den första upplagan är nu ute och finns att ladda hem. Nästa upplaga kommer i juni och vi välkomnar att ni skicka in intressanta artiklar och information om era projekt!

Tidningen utkommer inom ramarna för projektet C-E.N.T.E.R. som bland annat just syftar till att förbättra metodiken kring hur projektresultat sprids. För att få mer information om hur man kan få en plats i tidningen eller om du vill ha en tryckt version av det senaste numret vänligen hör av er till Ida Boström, projektkoordinator vid Alexandersoninstitutet.