Endagsseminarium om energisystemets styrmedel

Endagsseminarium om energisystemets styrmedel

Datum 15 Maj 2019 Spara i kalender

Plats Campus Varberg, E218 Otto Torells gata 18 C, 432 44 Varberg

Postad av Maria Narevik

Arrangör EMC, Alexandersoninstitutet och EMC

Omdöme:

Tillsammans med Region Halland bjuder Alexandersoninstitutet inom ramen för SolReg Halland in till ett seminarium om energisystemets styrmedel.

Välkommen till ett endagsseminarium med föreläsning och disukssion kring sol samt en bredare förståelse av energisystemets styrmedel. Vi tittar närmare på områdena:

  • Vad är ett styrmedel och hur ser beslutskedjan ut från EU till svensk lagstiftning?
  • EU:s förnybarhetsdirektiv utifrån exemplet "stöd till solceller" samt den svenska företeelsen microproducenter.
  • Information om stöd för energieffektivisering inom regionala noder fas 2.

Dagen kommer att ledas av Kristina Lygnerud, forskare vid Högskolan i Halmstad och senior projektledare vid Svenska Miljöinstitutet samt Helge Averfalk, doktorand i Energiteknik vid Högskolan i Halmstad.

TID OCH PLATS
Vi träffas den 15 maj klockan 09.00-15.00 i sal E218 på Campus Varberg (Otto Torells gata 16). 

ANMÄLAN
Anmälan sker till Julia Englund, projektledare för SolReg Halland senast onsdag 8 maj. Vi bjuder på lunch – meddela eventuell specialkost. 

Hållbart resande – värna om miljön och välj ett så hållbart alternativ som möjligt när du tar dig till seminatiet!

2019-05-15 00:00:00
-0001-11-30 01:12:12