Employer Branding utifrån ett hållbarhetsperspektiv

Employer Branding utifrån ett hållbarhetsperspektiv

Datum 14 Maj 2019 15.00 – 14 Maj 2019 17.00

Plats Campus Varberg Otto Torells gata 16, 432 44 Varberg, Sverige

Välkommen på en föreläsning om hur offentlig verksamhet kan bli mer attraktiva som arbetsgivare. Det finns en tydlig koppling mellan hållbarhet i byggprocesser, en hållbar organisationskultur/ värdegrund och den långsiktiga förmågan att attrahera rätt kompetens idag och i framtiden. Den unga generationen har en annan inställning till den här frågan och det måste man som arbetsgivare ta på allvar.

Föreläsningen riktar sig till beslutsfattare i offentlig sektor och är kostnadsfri.

Sofia Rasmussen

Sofia Rasmussen driver sedan 2014 analysföretag Rasmussen Analys och genomför bland annat den årliga undersökningen Ungdomsfokus tillsammans med Nyheter24-gruppen. Sofia kommer att utgå från perspektivet: Vilka faktorer är viktigast när det gäller att säkra kompetensförsörjning på lång sikt, vad anser unga är attraktiva arbetsgivare och hur hänger hållbarhet (i olika bemärkelser) ihop med attraktivitet.

Tid och plats

Campus Varberg den 14 maj klockan 15.00–17.00

Anmälan

Anmälan sker till eva.hjalmered@alexandersoninstitutet.se alternativt 0721-51 73 03 senast den 9 maj, glöm inte att ange namn och organisation i anmälan.

Aktiviteten arrangeras av Alexandersoninstitutet genom projektet Green Building A–Z.

180919 logo

2019-05-14 15:00:00
2019-05-14 17:00:00