Green Buildings A-Z - Hur skapar vi fler hållbara byggnader?

Green Buildings A-Z - Hur skapar vi fler hållbara byggnader?

Datum 22 Mars 2018 13.00 – 22 Mars 2018 16.00

Hållbar Utveckling Väst, Alexandersoninstitutet och Interregprojeket Green Building A-Z bjuder in till en spännande eftermiddag om energieffektivt och hållbart byggande.

Vi startar eftermiddagen med föredrag från två inspirerandeföredragshållare. En beteendedesigner ger oss en inblick i hur byggnader kan designas så att det stödjer en hållbar färdriktning. Därefter får vi en inblick i hur upphandlingar kan spela en aktiv roll i att säkra hållbarheten i det långa loppet.

Du får dessutom veta mer om Green Building A-Zs många aktiviteter. Denna del av programmet är uppbyggt som en poster session, där du får höra mer om projektets bredd.

Registrera dig här

 

PROGRAM

13.00 Välkommen

Introduktion till Green Buildings A-Z

13.30 Föredrag - upphandling

Upphandlingens möjligheter och infytande över grön omställning i byggande
Anna Kadefors, Chalmers Universitet

14.00 Föredrag - beteende (på engelska)

Does interior design and building design infuence the behavior of users?
Clara Zeller, Behavioural Designer

14.30 Lär dig mer om Green Buildings A-Z

Dialog och erfarenhetsutbyte om projektets aktiviteter
– kom och ställ dina frågor

15.45 Avrundning och nätverk

 

2018-03-22 13:00:00
2018-03-22 16:00:00