Klimatbokslut Halland

Klimatbokslut Halland

Datum 15 September 2015 13.30 – 15 September 2015 16.30

Plats Almi SLOTTSMÖLLAN 10A, 302 31 Halmstad, Sverige

Vi laddar för projektet “Klimatbokslut Halland” där företag ges stöd i att kartlägga, följa upp och kommunicera verksamhetens koldioxidutsläpp. Detta i enlighet med internationella standarden GHG protokollet. Flera företag har redan börjat arbeta med detta och nu samlar vi alla goda krafter som vill i samma riktning inom ett gemensamt projekt.

Denna eftermiddag avhandlar vi hur vi bäst formar vårt gemensamma projekt för att göra en samlad koldioxidkartläggning av företag i Halland under 2016-2019 med syfte att ge ut en årlig e-bok.

Tony Christensen, utvecklingsledare vid Alexandersoninstitutet, inleder med att beskriva en projektplan för Halland där alla deltagare får vara med och förädla projektet. I mindre grupper kommer vi att arbeta oss igenom projektplanen samt lista företag och förvaltningar som skulle kunna vara intresserade av att vara med från starten. Första publiceringen är tänkt att komma ut våren 2017.

Inspiration hämtar vi från klimapartnere som haft stora framgångar med konceptet i Norge. De redovisar utsläppsminskningar på cirka 30 procent sedan 2008 – www.klimapartnere.no/publikasjoner.

Anmälan: Anmälan görs via EMC:s hemsida

Aktiviteten arrangeras i samarbete med EMC – Energi- och MiljöCentrum, Alexandersoninstitutet och Almi Företagspartner.


2015-09-15 13:30:00
2015-09-15 16:30:00