CO2-mätning som betalar sig

CO2-mätning som betalar sig

Datum 03 Mars 2015 13.30 – 03 Mars 2015 16.00 Spara i kalender

Plats Campus Varberg Otto Torells gata 16, 432 44 Varberg, Sverige

Alexandersoninstitutet i samverkan med Energi- och Miljöcentrum (EMC) inbjuder dig som företagare till en eftermiddag i klimatets tecken. Hur kan ditt företag bli en del av lösningen på klimatutmaningarna och vari ligger vinsterna för ditt företag i att mäta och sänka utsläpp av CO2?

Denna eftermiddag gästas vi av Per Otto Larsen, VD på företaget CO2focus i Oslo som är en ledande aktör i norden på området klimatledarskap.

Med exempel från Norge berättar Per-Otto om de framgångar och ekonomiska fördelar som det kan ge att årligen mäta företagets CO2-utsläpp. Under eftermiddagen ges vi också en introduktion till den internationella CO2 mätning standarden GHG-protocol samt fokuserar på hur data samlas in för att göra en årlig rapport.

I Norge har företagsnätverket Klimapartner med stor framgång sedan 2008 sammanställt företags årliga C02 utsläpp samt åtgärder för att minska utsläppen. Under de tre första åren av detta projekt sänktes utsläppen bland deltagande företag med i snitt hela 33%. Denna minskning har medfört sänkta kostnader och ökade vinster för flera av de deltagande företagen. Dessutom bidrar det ökade klimatengagemanget till att stärka företagets anseende och i takt med kunders ökade krav på klimatvänliga produkter kan det ge företaget stora fördelar och möjligheter.

Nu vill vi göra en liknande resa i Halland och på resan vill vi ha med ditt företag.

Välkomna den 3 mars!

DATUM
Tisdag 3 mars, 13.30-16.00

PLATS
Campus Varberg

ANMÄLAN
anmalan@emcsverige.se, senast 2 mars.
Aktiviteten är kostnadsfri och öppen för alla.

KONTAKT
Vid eventuella frågor kontakta,
Tony Christensen - tony.christensen@alexandersoninstitutet.se
Magnus Falk – magnus.falk@emcsverige.se

 Logotyper

2015-03-03 13:30:00
2015-03-03 16:00:00