Vad är efterfrågad utveckling – nu och i framtiden?

Vad är efterfrågad utveckling – nu och i framtiden?

Datum 11 December 2014 08.00 – 11 December 2014 13.00

Plats Campus Varberg Otto Torells gata 16, 432 44 Varberg, Sverige

Arrangör Special

Kom till Alexandersoninstitutet den 11 december så tar vi oss an frågeställningen Vad är efterfrågad utveckling – nu och i framtiden? i ett kreativt och produktivt samtal!

141211-badgeInnovationsexperten Åsa Minoz från ModigMinoz, tidigare Vinnova och Näringsdepartementet, ger oss en upplyst omvärldsspaning där hon under rubriken Perspektiv på innovation och samhällsutveckling presenterar de senaste utvecklings- och innovationstrenderna såväl globalt som i Sverige.

Därefter delar vi på Alexandersoninstitutet med oss av våra erfarenheter av att arbeta projektbaserat med regional utveckling och i korthet kastar vi ljus på projektresultaten från vårt senaste regionalfondsprojekt Efterfrågad utveckling. Dessutom kommer Torbjörn Skarin från Analytico strategisk samhällsanalys AB som följt och utvärderat projektet att berätta mer om EU-projekt – nya möjligheter för förnyelse och samverkan.

Mest av allt vill vi dock ägna denna förmiddag åt att diskutera framtid med dig, vad är efterfrågad utveckling i Halland de kommande åren – och vad tycker du är Alexandersoninstitutets roll i detta?

Målgruppen är ledande tjänstemän, beslutsfattare och näringslivsaktörer runt om i Halland. Att delta i konferensen är kostnadsfritt, vi bjuder på kaffe och lunch.

Datum och tid

11 december klockan 09.00–13.00 (Frukostmingel från klockan 08.00)


Plats

Flexibla arean på Campus Varberg, ingång via Otto Torells gata 18 och Campusbiblioteket. 

OBSERVERA
Aktiviteten gäller endast inbjudna och är inte öppen för alla.

Om programmet

Projektet Efterfrågad utveckling har under 2012–2014 arbetat med att utveckla fyra områden som samtliga skall bidra till en efterfrågad utveckling i Halland genom att: Skapa möjligheter för fler forsknings- och utvecklingssamarbeten i regionen utifrån efterfrågan. Mäkla fler internationella samarbeten och koppla dessa till regionens tillväxtområden och företagsnätverk.
 Understödja de halländska kommunernas satsningar för ökad innovation, internationalisering och samverkan genom insatser i kommunerna, i samverkan med näringslivskontoren. Bygga in yrkeshögskolan i det regionala innovationssystemet för att förbättra matchning mellan näringslivets behov och utbildningsanordnares utbud.

Åsa Minoz Åsa Minoz

Åsa Minoz
Åsa Minoz är expert inom innovationspolitik och har bland annat haft en ledande roll som tjänsteman i framtagandet av Sveriges nationella innovationsstrategi. Åsa har ett passionerat intresse för människors förmåga att bidra till innovation som medborgare, användare, anställda eller entreprenörer. Åsa driver tillsammans med Sara Modig företaget ModigMinoz, en förändringssmedja för hållbar samhällsutveckling.  

Torbjörn Skarin
Torbjörn Skarin är vd för Analytico Strategisk Samhällsanalys AB och har lett arbetet med den externa utvärderingen av projektet Efterfrågad utveckling. Torbjörn har en bakgrund från bland annat Näringsdepartementet där han arbetade med tillväxtfrågor kopplat till IT-politik, FoU och SME.

Torbjörn Skarin Torbjörn Skarin

Han har tidigare även arbetat som samordnare för en statlig utredning (SOU) på Regeringskansliet när det gäller regional utveckling, samt har också arbetat inom näringslivet med fokus på utveckling av nya innovativa processer.

Torbjörn är en senior utredare som arbetar både på regional och nationell nivå med analyser och kartläggningar samt utvärderar resultat och effekter av projekt och insatser. Torbjörn arbetar även med en egenutvecklad metod för omvärldsanalys och framtidsanalys som kan användas som verktyg i kommuners och regioners långsiktiga utvecklingsarbete.

ERUF-logga


2014-12-11 08:00:00
2014-12-11 13:00:00