Hållbart ledarskap och produktion 2.0

Hållbart ledarskap och produktion 2.0

Datum 19 November 2014 12.00 – 19 November 2014 17.00

Plats Varbergs Stadshotell Kungsgatan 24, 432 41 Varberg, Sweden

Kontakt emma.hellberg@emcsverige.se

Arrangör EMC

Vi blickar denna eftermiddag in i framtiden med våra strategiska glasögon mot en hållbar framtid i Västsverige. Alla som inom näringsliv och offentlig sektor har en ledande roll är välkomna att få inspiration, verktyg och möta andra ledare som är en viktig del av de satsningar och omprioriteringar som krävs för att bromsa klimatförändringarna.

Under dagen får vi olika perspektiv på möjligheterna med att på olika sätt agera för att accelerera arbetet med klimatomställning i din verksamhet. Eftermiddagen inleds av Landshövding Lena Sommerstad, professor i ekonomisk historia, miljöminister 2002-2006 och tidigare chef för Institutet för framtidsstudier. Moderator är Christer Karlsson, vice president sales, marketing and communication – Industry, ÅF. 

NYAMKO SABUNI

141119 Nyamko-SabuniHållbarhet är en del av ÅFs affärsstrategi och en förutsättning för verksamheten som helhet. ÅF strävar efter att vara tydliga med hur deras medarbetare kan bidra till ett hållbart samhälle. Nyamko berättar om hur företaget integrerar hållbarhetsfrågor i de lösningar de erbjuder kunden så att det blir lönsamt för kunden och positivt för samhället.

Hon har tidigare tjänstgjort som minister med ansvar för jämställdhets-, integrations- och konsument frågor. Mellan 2002–2006 satt hon i riksdagens näringsutskott. Hennes uppdrag som hållbarhetschef på ÅF Industry är att stärka företagets erbjudande och varumärke inom hållbarhet och socialt ansvarstagande (CSR).

SVEIN TVEITDAL

141119 Svein-TveitdalSvein summerar den senaste IPCC-rapporten från FNs klimatpanel och visar på hinder och möjligheter som klimatomställningen representerar för dagens företag och offentlig sektor. Han fokuserar på två gradersmålet och på den politik som behövs om vi ska begränsa uppvärmningen. Svein förklarar även konsekvenser och möjligheter som detta medför för näringsliv och offentlig sektor.

Ledare av Klima2020 i Norge och tidigare direktör vid FN:s miljöprogram. Han arbetar nu med grön omställning i Agder fylke i Norge. Han twittrar om klimat med mer än 100 000 följare internationellt.

PATRICK SAMUELSSON

141119 Patrick-SamuelssonFramtidens klimat vad gäller t.ex. temperatur, nederbörd och dess extremer. Vi börjar i Europa och zoomar sedan in på västkusten. Han beskriver skillnader mellan olika utsläppsscenarier av växthusgaser. Avslutas med halländska effekter baserat på rapporten ”Klimatanalys för stigande hav och åmynningar i Hallands län” samt länsvisa Klimatscenarier.

Arbetar som forskare vid SMHIs forskningsavdelning sedan 2001. Patrick tillhör gruppen Rossby Centre som idag är en av de världsledande grupperna inom klimatforskning. Forskningsområdet är modellutveckling av klimatmodeller med fokus på processer relaterade till mark, vegetation, snö och sjöar.

HANS REICH

141119 Hans-ReichHur kan vi behålla produktion i Sverige och bli effektiv och hållbar genom att ta bort slöseri?

Han berättar om företagsfall från projekt för Vinnova, Tillväxtverket, Energimyndigheten etc. där hållbarhet och produktion är i fokus. EU kommer framöver att satsa stora pengar på investeringar för regional utveckling till år 2020. Hur vi kan få ta del av detta beskrivs övergripande.

Tidigare bl.a. Projektledare inom Volvo Person vagnar, Produktchef på Volvo Penta, Affärsutvecklingschef på Borealis Industrier, Portfolio Director på Saab Auto – mobile och VD på Bilkomponent Sverige. Arbetar i dag på Chalmers inom det nationella programmet Produktionslyftet.

 

Kostnad: 595 kronor per person. Två friplatser för respektive medlem i EMC samt friplatser från ÅF Industry. 295 kronor i avgift för frånvaro utan ersättare, gäller samtliga. 

Anmälan: Anmäl dig via Länsstyrelsen senast den 14 november.  

 

ERUF-logga         LST-halland      AF-industry


2014-11-19 12:00:00
2014-11-19 17:00:00