E-handel – hot eller möjlighet?

Datum 10 September 2013 12.00 – 10 September 2013 13.00 Spara i kalender

Plats Campus Varberg Otto Torells gata 16, 432 44 Varberg, Sverige

Kontakt info@comm-it.se

Webb http://www.comm-it.se

Arrangör COMMIT

Alexandersoninstitutet och Marknad Varberg samarbetar för att stärka utvecklingen inom IT-området hos såväl lokala som regionala aktörer. Genom nätverket COMMIT erbjuds en återkommande mötesplats med huvudfokus på IT-frågor. 

Under förra säsongen har Joakim Jardenberg och Jerker Lindsten från HiQ besökt Varberg. Andra uppskattade inslag stod Mikael Ahlström för då han pratade om "den digitala väggen" och Pernilla Rydmark, projektledare för Internetfonden på .SE som delade med sig av framgångsrika crowdfundingmodeller.

Nästa lunchseminarium på tur är den 10 september på Campus Varberg. Vi ställer oss frågan om E-handel är ett hot eller möjlighet? Dödas handeln genom e-butik eller stärks den? Lyssna till en möjlighetsorienterad föreläsning där ni får input i vad som för handeln närmare kunderna, hur handeln kan stärkas och även lönsamheten.

Mer info om hur du anmäler dig finner du här

Endast 30 platser för lunch och seminarium - först till kvarn!


2013-09-10 12:00:00
2013-09-10 13:00:00