Öppen Innovation – Hur kan den lilla orten konkurrera genom nya samverkansformer?

Öppen Innovation – Hur kan den lilla orten konkurrera genom nya samverkansformer?

Datum 11 Juni 2014 13.00 – 11 Juni 2014 18.00

Plats Campus Varberg Otto Torells gata 16, 432 44 Varberg, Sverige

Kontakt info@comm-it.se

Arrangör COMMIT

Hur kan en liten stad konkurrera med de stora jättarna på en lokal och global marknad? Hur kan företag gå från ett traditionellt utvecklingsarbete till att innovera genom öppen innovation? Hur kan man samarbeta för ömsesidig tillväxt och framgång?

Vi välkomnar företag och studenter till en eftermiddag i kollaborationens tecken, där Stefan Lindegaard – expert på öppen innovation och samverkansmodeller - ger oss nycklar till hur vi kan skapa konkurrensfördelar genom att krocka kompetenser och samarbeta på ett smartare sätt! Stefan får sällskap av Michael Walenius, grundare till nätverket Innovation Fuse.

Sista dag för anmälann är den 9 juni klockan 12.00.

13.00–13.15
Introduktion av Jonas da Silva Larsson, Marknad Varberg, och Louise Wallmander, Alexandersoninstitutet. Välkomnande och genomgång av agendan av Michael Walenius, Innovation Fuse.

13.15–13.45
Introduktion till Innovation Management och Open Innovation med Stefan Lindegaard

13.45–14.15 
Vikten av samarbete för små regioner för att driva innovation och nå framgång – hur har andra gjort? med Stefan Lindegaard

14.15–14.30

The innovators dilemma: Är det en möjlighet för mindre regioner? med Michael Walenius från Innovation Fuse

14.30–15.00

Paus  

15.00–17.00
Workshop utifrån tema:

  • Hur får vi företag i regionen att upptäcka varandras behov, kapabiliteter och kompetenser?
  • Hur hittar vi samarbetsformer som garanterar ömsesidig tillväxt och framgång?
  • Vilka mål, visioner och projekt behövs i regionen för att stimulera innovation?

17.00–17.30
Presentationer av resultat från workshops

17.30–18.00

Summering och avslutande kommentarer

 

Vad är Öppen Innovation?

Öppen Innovation är ett paradigm som innebär att företag kan och bör använda såväl externa som interna idéer, samt interna och externa vägar till marknaden, när företagen utvecklar sitt erbjudande. Gränserna mellan ett företag och dess omgivning har blivit mer öppna, innovationer kan enkelt överföras inåt och utåt. Den centrala idén bakom öppen innovation är att i en värld där kunskap är vitt utbredd har företagen inte råd att enbart förlita sig på sin egen forskning, utan bör istället köpa eller licensera processer, idéer, kompetens eller uppfinningar från andra företag. Dessutom bör interna innovationer som inte utnyttjas i ett företags verksamhet, ge företaget ekonomisk eller praktisk nytta genom att låta andra företag eller organisationer ta innovationen till marknaden.

Stefan Lindegaard menar att nyckeln till att lyckas med att implementera öppen innovation är att bygga en stark innovationskultur och innovationsstrategi. Alltifrån kommunikation till arbetsmetoder bör fokusera på kollaboration, vilket spelar en viktig roll för att kunna nå lite längre med utvecklingsarbetet och skapa konkurrenskraft.

Framtidens innovativa vinnare kommer enligt Stefan vara de som lyckas föra samman innovationspartners i kollaborativa eco-system eller kluster. Utmaningen är att få dessa system att fungera, både för B2B och B2C företag.

 

Aktiviteten möjliggörs genom projekten "Skandinavisk Innovationskultur" och "Efterfrågad utveckling" vid Alexandersoninstitutet genom nätverket COMMIT med finansiering från Interreg IVA och EU:s regionala utvecklingsfond.

I samverkan med


2014-06-11 13:00:00
2014-06-11 18:00:00