Frukostseminarium – Juridik för e-handel

Datum 04 Mars 2014 08.00 – 04 Mars 2014 09.30 Spara i kalender

Plats Campus Varberg Otto Torells gata 16, 432 44 Varberg, Sverige

Postad av Tomas Rasmussen

Arrangör COMMIT

Omdöme:

Juridiken för e-handel blir allt viktigare. Ett stort antal lagar gäller för företag som säljer på internet – såväl till konsumenter som till företag. Till sommaren träder nya konsumentregler i kraft i Sverige. Samma regler ska gälla i alla EU-länder, vilket får stor betydelse för företag som säljer över gränserna. Samtidigt är en ny lagstiftning för personuppgifter föreslagen som bland annat innebär avsevärt skärpta sanktioner. För företag som bedriver e-handel är det hög tid att förbereda sig för de ändrade reglerna.

Agnes Andersson Hammarstrand från Setterwalls advokatbyrå i Göteborg klargör vilka lagar du behöver ha koll på, redogör för de nya reglerna och vad ni som företag behöver göra för att uppfylla dessa.


2014-03-04 08:00:00
2014-03-04 09:30:00