CRED Showroom

Datum 02 December 2013 Spara i kalender

Plats Campus Varberg Otto Torells gata 16, 432 44 Varberg, Sverige

Postad av Tomas Rasmussen

Arrangör COMMIT

Omdöme:

CRED – Creative Destination Halland är liksom COMMIT ett nätverk inom Alexandersoninstitutet men som instället för IT-branschen jobbar mot de kreativa och kulturella näringarna. Inom CRED har man under de senaste åren bland annat arbetat med att skapa intressanta möteskoncept och innovativa affärsutvecklingsverktyg. Nästa steg, som lanseras i december, är ett forum där människor kan mötas, ta fram och testa prototyper av tjänster och produkter. Under dagen kommer företag att bjudas in i grupper för att få guidning och info om hur showroom kan fungera för just dem.

Företag ur COMMIT nätverk kommer att få en timme till förfogande och det vänder sig främst till de företag som har utvecklingsbehov och produkt/tjänsteidéer de vill arbeta vidare med. Det visade sig exempelvis finnas stort intresse för e-handel och utveckling av tjänster på nätet. Mer information kommer!

131203

Dokument
2013-12-02 23:00:00
-0001-11-30 01:12:12