151201_620x320  Alexandersoninstitutet beviljas treårigt innovationsprojekt - Alexandersoninstitutet - Efterfrågad utveckling

Den politiska styrkommittéen i Interreg-programmet Öresund-Kattegatt-Skagerrak beviljade i fredags medel till det treåriga innovationsprojekt Innomatch där Alexandersoninstitutet är svensk koordinerande partner. Övriga svenska partners är Marknad Varberg, Drivhuset och Coompanion. Projektet leds av danska Region MidtJylland.

Innomatch syftar till att skapa varaktiga samarbetsstrukturer mellan utbildningsinstitutioner och näringsliv. Erfarenheterna kommer att spridas till andra utbildningsinstitutioner som strävar efter att förbättra matchningen mellan utbildning och arbetsmarknad.

Många nya och små företag behöver kunskap och en högre innovationsnivå för att klara framtida konkurrens. Dessa företag kännetecknas ofta av att de har begränsade resurser både vad gäller kapital och kunskap och det saknas en tradition av att samarbeta med akademin och med större företag. Tanken med projektet Innomatch är att studenter med olika bakgrund, intressen och erfarenheter kan hjälpa till och överbrygga detta glapp och vara med och bidra med nya kunskaper och idéer och testa nya teknologier samtidigt som de får arbetslivserfarenhet och får in en fot på arbetsmarknaden.

Projektet kommer att arbeta med följande områden:

  • Innovationssamarbeten där studenter löser ett specifikt problem för ett företag.
  • Talangsessioner där studenter deltar i ett kompetensutvecklingsprogram som innefattar att arbeta med företag.
  • Att träna studenter att bli praktiskt orienterade och få erfarenhet av att jobba innovationsdrivet.

Projektet startar den 1 januari 2016 och pågår sedan i tre år. Den totala projektbudgeten är 3 102 105 Euro, varav hälften är EU-medel och hälften finansieras av organisationerna i partnerskapet.